Teisės

Teisės

Svetainės paskirtis
Šio pranešimo tikslas – apibrėžti procedūras, kuriomis Elis Services padaro savo svetainę https://lt.elis.com (toliau – Svetainė) prieinamą vartotojams ir sąlygas, kuriomis jie pasiekia ir naudojasi svetaine. Visi prisijungimai prie svetainės turi atitikti šį teisinį pranešimą, kurį Elis  pasilieka teisę bet kada keisti ar atnaujinti. Prieiga prie svetainės ir naudojimasis ja reiškia, kad laikotės šio teisinio pranešimo. Jei nesutinkate su toliau išdėstytomis išlygomis, jums patariama nesinaudoti šia svetaine.

Prieiga prie svetainės
Elis rūpinasi, kad Svetainė būtų prieinama, tačiau neprisiima jokių įsipareigojimų tai daryti. Prieiga prie svetainės gali būti nutraukta priežiūros ir atnaujinimo tikslais ir dėl bet kokių kitų priežasčių, įskaitant technines priežastis. Elis jokiu būdu neatsako už šiuos trikdžius ir galimas pasekmes vartotojui.
Intelektinės nuosavybės teisės.
Turinys (įskaitant duomenis, informaciją, nuotraukas, iliustracijas, logotipus, prekės ženklus ir kt.), kuris rodomas arba yra prieinamas svetainėje https://lt.elis.com, yra saugomas autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių ir yra išskirtinė nuosavybė. atitinkamų jų leidėjų. Bet koks jai ar trečiajai šaliai priklausančio Elis Services svetainės turinio kopijavimas, atkūrimas, vaizdavimas, pritaikymas, pakeitimas, modifikavimas ar išplatinimas, visiškai ar iš dalies, bet kokiomis priemonėmis yra neteisėtas, išskyrus viena kopija viename kompiuteryje, skirta tik asmeniniam ir asmeniniam vartotojo naudojimui.
Šioje svetainėje pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo. Ji teikiama be jokių tiesioginių ar numanomų garantijų ir nesuteikia teisės į kompensaciją. Svetainėje esanti informacija ir vaizdai yra saugomi © 2019 Elis autorių teisių arba Elis partnerių autorių teisių. Logotipai yra registruotieji prekių ženklai.

Naudojimo sąlygos
Jokiu būdu negalima kopijuoti, atgaminti, publikuoti, atsisiųsti, skelbti, perduoti ar platinti dokumentų iš svetainės https://lt.elis.com, išskyrus paprastą dokumentų saugojimą asmeniniame kompiuteryje. asmeniniam naudojimui ir nekomerciniais tikslais. Šiuo atveju nuosavybės nuorodos turi būti nepažeistos. Šių dokumentų keitimas ir modifikavimas arba jų naudojimas bet kokiais kitais tikslais yra Elis  ar trečiųjų šalių nuosavybės teisių pažeidimas.
Atsakomybė
Dokumentai ir informacija, platinami https://lt.elis.com, pateikiami „tokie, kokie yra“, be jokių aiškių ar numanomų garantijų. Elis Services pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti ar taisyti savo svetainės turinį. Elis neprisiima atsakomybės už interneto vartotojų kompiuterinės įrangos užteršimą dėl viruso plitimo ar kitų kompiuterių infekcijų. Šios svetainės vartotojai yra atsakingi už tai, kad imtųsi visų reikiamų priemonių, kad apsaugotų savo duomenis ir (arba) programinę įrangą nuo užteršimo bet kokiais internete plintančiais virusais. Elis, jos darbuotojai, tiekėjai arjos svetainėje nurodyti partneriai jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomi atsakingais pagal sutartinę atsakomybę, deliktinę atsakomybę ar bet kokį kitą ieškinį už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę, atsitiktinę ar papildomą žalą arba žalą bet kokios rūšies arba už bet kokią žalą, įskaitant finansinį ar komercinį pobūdį, atsiradusią dėl naudojimosi jos svetaine arba dėl bet kokios jos svetainėje gautos informacijos.

Hipersaitai
Svetainėje https://lt.elis.com gali būti nuorodų į Elis  ar trečiųjų šalių partnerių svetaines. Elis nekontroliuoja šių svetainių, todėl nėra atsakinga už jų prieinamumą ar turinį arba reklamą, produktus ir (arba) paslaugas, esančias jose arba iš jų kilusias. Hipersaitų į Svetainę https://lt.elis.com kūrimas vykdomas tik gavus išankstinį Elis sutikimą.