Konfidencialumo politika

Konfidencialumo-politika

Elis TextileService, UAB kaip duomenų valdytojas, ypatingą dėmesį skiria kiekvieno Svetainės https://lt.elis.com vartotojo asmens duomenų apsaugai ir įsipareigoja užtikrinti aukščiausią šių duomenų apsaugos lygį pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos reglamentą 2016/79 dėl asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir laisvą tokių duomenų judėjimą (BDAR).

 

Elis gali reikalauti, kad svetainėje naršantys vartotojai pateiktų tam tikrą informaciją ir asmeninius duomenis. Leidėjas nurodo, ar šie duomenys yra privalomi, ar neprivalomi.

Elis  imasi visų būtinų atsargumo priemonių, siekdama išsaugoti asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, ypač siekdama, kad jie nebūtų iškraipyti ar sugadinti. 

Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip Elis naudoja duomenis, surinktus jums naudojantis svetaine. Šioje politikoje mes naudojame „Elis“ paslaugas, „mes“, ir  „mūsų“ nurodydami duomenų valdytoją, o „jūs“ ir „jūsų“ – Svetainės naudotojui.

Aš – kas yra asmens duomenys?

„Asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, kuri gali jus identifikuoti tiesiogiai (pvz., jūsų vardas) arba netiesiogiai (pvz., naudojant pseudoniminius duomenis, tokius kaip unikalus identifikatorius). Tai reiškia, kad asmens duomenys apima tokią informaciją kaip el. pašto adresai, naudotojų vardai, vartotojų sukurtas turinys, lytis, adresas ir pareigos (pvz., pardavėjas, vadovas ir kt.). Asmens duomenys taip pat gali apimti unikalius skaitmeninius identifikatorius, tokius kaip jūsų kompiuterio IP adresas arba mobiliojo įrenginio MAC adresas, taip pat slapukus.

II- Kokius asmens duomenis mes renkame iš jūsų, kaip juos naudojame ir kiek laiko juos saugome?

1. Komerciniai santykiai:

Elis renka ir tvarko asmens duomenis, kai jūs:

naudoti svetainėje esančią kontaktinę formą;
atsakyti į mūsų el. pašto žinutes;
užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį;
sutikti su slapukų saugojimu lankantis svetainėje.
Taip surinkta asmeninė informacija ir duomenys yra apdorojami kompiuteriu, kad būtų galima atsakyti į jūsų užklausas dėl informacijos apie mūsų teikiamas paslaugas. Jis gali būti naudojamas komerciniams žvalgybos tikslams, pritaikytiems jūsų poreikiams ir komercinei sutarčiai vykdyti.

Kai užpildysite kontaktinę formą arba paraišką užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, surinkti duomenys bus tvarkomi siekiant patenkinti konkretų jūsų prašymą, remiantis jūsų sutikimu.

Asmens duomenų tvarkymas mūsų klientų vardu bus reglamentuojamas su mūsų klientais sudarytomis komercinėmis sutartimis.

Elis yra surinktų duomenų gavėjas.

Informacija bus perduota ELIS grupės subjektams Europos Sąjungoje ir naudojama atsakant į jūsų užklausas pateikti informaciją apie mūsų paslaugų pasiūlymus ir vykdyti komercinę sutartį. Ji taip pat gali būti perduota paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, mūsų žiniatinklio agentūroms ar rinkos tyrimų įmonėms, kurios mūsų vardu valdo tam tikrus internetinius sandorius arba pasitenkinimo tyrimus) ir mūsų techninių paslaugų (pvz., svetainių prieglobos) teikėjams Europos Sąjungoje arba šalis, siūlanti tinkamas garantijas.

Pateikdami duomenis šioje svetainėje, jūs aiškiai sutinkate su Svetainėje surinktų duomenų perdavimu bet kuriam Elis grupės subjektui, kuris jums atsako tiesiogiai arba per savo paslaugų teikėjus, kurių vienintelis tikslas yra suteikti jums informaciją apie kai kurias mūsų paslaugas, kurios gali jus sudominti arba vykdyti jūsų sutartį.

Elis nustato griežtą reikalavimą savo paslaugų teikėjams naudoti jūsų asmens duomenis tik tvarkyti paslaugas, kurias Elis Services prašo suteikti. Elis Services taip pat prašo šių teikėjų visada veikti pagal galiojančius įstatymus dėl asmens duomenų apsaugos ir ypatingą dėmesį skirti šių duomenų konfidencialumui.

Taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims:

Jei parduodame veiklą ar turtą, tokiu atveju galime perduoti Jūsų asmens duomenis potencialiam šios veiklos ar šio turto įgijėjui. Jei Elis ar bet kurį Elis grupės subjektą ar bet kurią jos/jų turto dalį įsigyja trečioji šalis, su šiuo turtu susiję jos klientų asmens duomenys yra vienas iš perduotų turto. Jei taikoma, pastaruoju atveju pirkėjas, kuris veiks kaip naujasis duomenų valdytojas, tvarkys jūsų duomenis, o jo asmens duomenų apsaugos politika reglamentuos jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Jei esame įpareigoti atskleisti arba dalytis jūsų asmens duomenimis, kad būtų laikomasi teisės aktų arba kad būtų laikomasi mūsų naudojimo/pardavimo sąlygų arba bet kurios kitos jūsų priimtos sąlygos; arba siekiant apsaugoti Elis Services, jos klientų ar darbuotojų teises, nuosavybę ar saugumą.
Jei turėsime jūsų sutikimą.
Arba mums įstatymiškai leidžiama tai daryti.
Mes neprekiaujame ir neparduodame jūsų asmens duomenų.

Kiek laiko saugome šiuos asmens duomenis?

Mes jūsų asmens duomenis saugome tik tiek, kiek tai būtina tikslui, dėl kurio mes saugome šiuos duomenis, įgyvendinti.

Jūsų duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 24 mėnesius nuo paskutinio jūsų darbo prašymo paskyros atnaujinimo.

3. Investuotojų erdvė

Svetainėje surinkta asmeninė informacija ir duomenys tvarkomi elektroniniu būdu, siekiant atsakyti į Jūsų prašymą užsiprenumeruoti finansinių pranešimų spaudai platinimo sąrašą.

Kai užpildysite mūsų svetainėje esančią kontaktinę formą, surinkti duomenys bus tvarkomi siekiant patenkinti jūsų prašymą, remiantis jūsų sutikimu.

Elis , veikianti biržoje kotiruojamos bendrovės ELIS SA, apie kurią skelbiami finansiniai pranešimai spaudai, vardu, yra surinktų duomenų gavėja. Informacija taip pat gali būti perduota mūsų techninių paslaugų (pvz., žiniatinklio prieglobos ir kt.) teikėjams, esantiems Europos Sąjungoje arba atitinkamas garantijas teikiančioje šalyje.

Pateikdami duomenis šioje svetainėje, jūs aiškiai sutinkate, kad svetainėje surinkti duomenys būtų perduoti šiems techninių paslaugų teikėjams, kurių vienintelis tikslas yra sudaryti jums finansinių pranešimų spaudai platinimo sąrašo prenumeratą.

Elis kelia griežtą reikalavimą savo techninių paslaugų teikėjams naudoti jūsų asmens duomenis tik tvarkyti paslaugas, kurias Elis  prašo suteikti. Elis  taip pat prašo šių teikėjų visada veikti pagal galiojančius įstatymus dėl asmens duomenų apsaugos ir ypatingą dėmesį skirti šių duomenų konfidencialumui.

Kiek laiko saugome šiuos asmens duomenis?

Asmens duomenys, surinkti iš prenumeratos formos, saugomi visą jūsų prenumeratos laikotarpį.

Prenumeratos galite bet kada atsisakyti šiuo adresu: https://pr.globenewswire.com/NewsArchive/View/87suRD3sXZs6oHjSZ7sL_A==?…

III – Kaip naudotis savo teisėmis

Pagal galiojančius teisės aktus jūs turite šias teises, susijusias su su jumis susijusia informacija: teisę susipažinti su informacija, teisę prieštarauti, teisę į taisymą ir teisę į ištrinti. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti.

Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentą 2016/679 kiekvienas fizinis asmuo gali pasinaudoti šiomis teisėmis, susijusiomis su savo asmens duomenimis: apriboti tvarkymą, ištrynimą ir perkeliamumą.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis (žr. žemiau esantį skyrių „Kaip su mumis susisiekti“). 

IV – Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų ar pastabų dėl to, kaip tvarkome ir naudojame jūsų asmens duomenis, arba jei norite pasinaudoti viena iš aukščiau nurodytų teisių, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu lt.info@elis.com.

Jūsų prašymas turi būti pasirašytas ir prie jo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija su Jūsų parašu ir nurodytas adresas, kuriuo reikia siųsti atsakymą. Atsakymas jums bus išsiųstas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.